Regulamin konkurs Zabawy do Kawy

Regulamin konkursu „Zabawy do Kawy”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zabawy do Kawy” i fundatorem nagród jest UCS Sp. z o., Al. Niepodległości 719/1, 81-853 Sopot, NIP 5842699090
 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany wyłącznie w Internecie: na Instagramie na profilu @kasiaaugustyniak.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram ani Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 10 grudnia 2021 roku o godz.20:00 i kończy się w dniu 12 grudnia  2021 roku o godz.23:59
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną podani w dniu 18 grudnia 2021 na Instagramie na profilu @kasiaaugustyniak.

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Przedmiotem konkursu jest opublikowanie w komentarzu do postu konkursowego odpowiedzi na pytanie konkursowe "Jaką najdziwniejszą rzecz znalazłaś/eś schowaną przez Twoje dziecko?"
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

§3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są dwie gry "Nazwij i wrzuć! Pojazdy i maszyny" oraz "Nazwij i wrzuć! Worek Mikołaja”
 2. Ze wszystkich zgłoszeń zostaną wskazane 2 zwycięskie odpowiedzi. Liczyć się będzie pomysłowość odpowiedzi.  
 3. Jedna osoba może wygrać maksymalnie jedną grę.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Instagram. 
 6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z fundatorem nagród UCS Sp. z o.o. wysyłając maila na adres: tulula@tulula.pl podając dane: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie. 

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych w związku z organizowanych konkursem jest UCS Sp. Z o.o. Al. Niepodległości, 81-853 Sopot, NIP 5842699090
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu niezbędnych do przekazania nagrody. 
 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą rozstrzygnięte przez Organizatora i mogą być składane przez Uczestników przez cały czas trwania Konkursu drogą elektroniczną: tulula@tulula.pl
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.tulula.pl 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl