Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Usługobiorców (Kupujących) przez Administratora Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.tulula.pl

1. Postanowienia ogólne

 1.1       Administratorem danych osobowych jest UCS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-746, al. Kościuszki 16/2; NIP 5842699090; REGON 221042088, adres e-mail: tulula@tulula.pl.

1.2       Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osobom trzecim.

1.3       Dane osobowe są przetwarzane w sklepie tulula.pl zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozdziałem 4 (Art. 16-22) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1.      Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących): imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), zaś w przypadku przedsiębiorców dodatkowo dane: nazwa, adres, numer NIP, numer REGON, numer KRS.

2.2.      Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.5. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego lub zawarcia Umowy sprzedaży Produktów.

2.3.      Dane osobowe służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów, marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych administratora danych. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępniane m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

2.4.      Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu tulula.pl i nigdy nie zostaną odsprzedane podmiotom trzecim

2.5.      Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies oraz Web Beacons podczas korzystania ze Sklepu internetowego. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania przez nas plików cookie oraz sposobu wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, znajdziesz w Polityce Plików Cookies.

2.6.      Administrator zbiera anonimowe informacje, takie jak np. nazwa domeny, adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są w szczególności w celach: technicznych związanych z administracją Sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa działania Sklepu internetowego, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te mogą zostać wykorzystane do gromadzenia informacji statystycznych lub marketingowych. Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą telefonu, poczty e-mail itp.) pomiędzy Administratorem za pośrednictwem Sklepu internetowego a Usługobiorcą (Kupującym) będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

2.7.      Administrator zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron przy wykorzystaniu programu Google Analytics. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu internetowego. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

3. Prawo do kontroli, dostępu oraz poprawiania treści swoich danych

3.1       Usługobiorca (Kupujący) ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji oraz żądania ich całkowitego usunięcia.

3.2       W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 3.1 powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres mailowy tulula@tulula.pl .

4. Postanowienia końcowe

4.1.      Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 

4.2       W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

4.3       W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, prosimy o kontakt korespondenycjny pod adresem:

UCS Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 16/2

81-746 Sopot

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl