Konkurs Przyjaciółki

Regulamin konkursu „Przyjaciółki”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Przyjaciółki” i fundatorem nagród jest UCS Sp. z o., Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot, NIP 5842699090
 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany wyłącznie w Internecie: na Instagramie na profilu @tululaedu.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 5 maja 2022 roku o godz.20:00 i kończy się w dniu 7 maja 2022 roku o godz.23:59
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną podani w dniu 9 maja 2022 roku na Instagramie na profilu @tululaedu. 

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Przedmiotem konkursu jest opublikowanie w komentarzu do posta konkursowego opublikowanego na profilu Instagram @tululaedu zabawnej historii związanej z rodzicielstwem. W komentarzu należy oznaczyć osobę, która otrzyma nagrodę w przypadku, gdy zwycięży Uczestnik
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w konkursowym komentarzu jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz wizerunków innych osób.

§3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są dwie gry z serii „Nazwij i wrzuć!” do wyboru spośród:  Zwierzęta leśne, Ubrania, Warzywa i owoce, Zwierzęta egzotyczne lub Pojazdy i maszyny.
 2. W ramach nagrody dwie takie same gry zostaną przekazane do Uczestnika konkursu lub jedna gra do Uczestnika konkursu, a druga gra do osoby wskazanej w komentarzu po uprzednim kontakcie z Organizatorem.
 3. Ze wszystkich zgłoszeń zostaną wskazane 2 zwycięskie komentarze. Liczyć się będzie kreatywność i humorystyczne przestawienie historii. 
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Instagram w ciągu jednego dnia roboczego od ogłoszenia wyników Konkursu. 
 6. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej do konkursu historii na profilu @tululaedu na Instagramie oraz na fanpage na Facebooku.
 7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z UCS Sp z o.o. wysyłając maila na adres: tulula@tulula.pl podając dane: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu  w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie. 

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych w związku z organizowanych konkursem jest UCS Sp. Z o.o. Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot, NIP 5842699090
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu niezbędnych do przekazania nagród. 
 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą rozstrzygnięte przez Organizatora i mogą być składane przez Uczestników przez cały czas trwania Konkursu drogą elektroniczną: tulula@tulula.pl
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.tulula.pl 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl